Guia ràpida

 •  

  Què es Compromou-te?

  És una iniciativa oberta a tothom que pretén impulsar el compromís de cada persona o organització a emprendre accions concretes per millorar la nostra comunitat. La suma de compromisos i accions de milers de nosaltres pot multiplicar l’efecte transformador fent d’aquest món en un lloc millor, something better.

 •  

  Com hi puc participar?

  Envia'ns el teu compromís a través de la pàgina web www.compromoute.org o bé a través de Twitter fent servir l’etiqueta #compromoute i una etiqueta corresponent a una de les categories dels compromisos: #edu, #biz, #job, #social, #culture, #sci o #tech.

 •  

  Què signifiquen les diverses etiquetes dels compromisos?

  #job4us Compromisos de tipus empresarial o relacionats amb la creació de llocs de treball
  Per exemple, si et compromets a ajudar a la creació de noves empreses a emprenedors.
  #edu&social Compromisos d'àmbit social i educatiu
  Per exemple, col·laborar amb entitats sense ànim de lucre, atenció a persones necessitades, etc.
  #culture Compromisos de tipus cultural.
  Per exemple, organitzar esdeveniments musicals, teatrals, etc.
  #sci&tech Compromisos de tipus científic o tecnològc
  Per exemple, recerca de noves aplicacions de materials reciclats, etc.
 •  

  Què significa compromoure's

  Quan vegis un compromís que creus que pots dur a terme, pots compromoure-t'hi. Això vol dir que tu també et fas teu el compromís descrit i que participaràs per dur-lo a terme.

 •  

  Què significa replicar un compromís?

  Si veus algun compromís existent interessant i vols crear-ne un d'igual o molt semblant, pots "replicar-lo". D’aquesta manera, es crearà una còpia del compromís replicat i sempre podràs variar-ne algun aspecte abans de publicar-lo.

 •  

  Què són els commiters?

  Són gent s'ha compromès a emprendre accions concretes per impulsar la nostra societat. La suma de compromisos i accions de tots ells tindrà un efecte transformador fent d'aquest món un lloc millor. Compromou-te i difon la iniciativa personalment o com a organització perquè junts podem fer-la realitat.

 •  

  Què són els impulsers?

  Són persones han passat del compromís a l'acció. S'han compromogut. Passa també el teu compromís a l'acció. Sigues un d'ells!

 •  

  Què signifiquen les diferents icones de la llista de compromisos?

   

 •  

  Quines accions puc dur a terme amb un compromís?